BIG HANNIBALS LOKAL HERO *DEurodzony sierpień  2017rBadania:

FeLV/FIV   -  wynik ujemny

HCM  N/ N (kardiomiopatia przerostowa)
SMA  N/N  (rdzeniowy zanik mięśni)
PKD N/N  (wielotorbielowatość nerek)


Horacy Fantibell* PL 

Urodzony 17.09.2017

Czarny z białym ( n  09)